Radio och TV

Mycket framgångsrika medier är radio och TV. Väldigt många slår på TV:n dagligen och nästan lika många kommer i kontakt med radio på ett eller annat sätt. Till exempel i bilen eller på jobbet, men självfallet lyssnar många på radio […]